ekwenche research institute, ekwenche.org  

Civilian Casualities of the Biafran Civil War Page2.

 | Home | About Us | Contact Us | Site Map | Donate OnLine |

N/S

NAMES

COMMUNITY

DATE

METHOD OF KILLING

29

Ogbonnaya Nwachukwu

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

30

Mbadiugha Ebogu

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

31

Okorie  Obike

"Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

32

Oyibo Ibeneme

"Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

33

Onyekwere Anyaogu

"Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

34

Aguiyi Mgbeokwere

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

35

Brown Mgbeokwere

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

36

John Adinoha

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

37

Mrs. Nwanyinya Ekeleme

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

38

Mrs Rosana Emenike

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

39

Mrs. Rosana Ndubuka

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

40

Mrs. Patience  Ijeoma

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

41

Mrs Ukwudiya Onyemere

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

42

Mrs. Ugomma Osondu

Nkata Ibeku Umuahia

1968

Bomb blast in 1968

43

Mbuba Egbu Sunday

Ugba 1968 Shoot
44 Ikwuso Ofo Ugba 1968 Shoot
45

Eluwa Ekaleme

Ugba 1968 Shoot
46

Joel Inye

Ugba 1968 Shoot
47

Oyiri Uka Maduagwu

Nkata 1968 Shoot
48

Ndubueze Ibelegbu

Nkata 1968 Shoot
49

Mrs. Jennef Ukairo

Nkata 1968 Shoot
50

Sunday Mgbaonye

Nkata 1968 Shoot
51

Nmereibeole Chukwu

Nkata 1968 Shoot
52

Miss Ugoma Meribe

Nkata 1968 Shoot
53

Joseph Chukwuegwu

Nkata 1968 Shoot
54 Onyenwe Uhuka Alulu Ngwokala Imo State 1969 Shoot
55 Umunna Nwaejie Alulu Ngwokala Imo State 1970

Shoot

$20    $10    $5   $3    Others  Please, Select Your Level of Donation.

Biafran Civilian Casualties > page12 > 3 > 4 > 5 > 6

     | Home | About Us | Contact Us | Site Map | Donate OnLine | e